Tlač obálok a ePodacieho hárku

ePodací hárok, podací hárok, obálky, štítky

Vygenerované rozhodnutia podpisuje riaditeľ elektronickým podpisom a následne sa zákonným zástupcom uchádzačov posielajú do elektronickej schránky na slovensko.sk
Pre rozhodnutia, ktoré nebolo možné poslať elektronicky, sa vygeneruje listinný rovnopis a doložka. Tie je potrebné odoslať klasickou poštou. Jednoducho si k nim môžete vytlačiť obálky a ePodací hárok.

V module eGovernment v EduPage v časti "Na odoslanie" zaškrtnite zaškrtávač v hlavičke tabuľky, aby ste označili všetky záznamy naraz.
V hornom menu vyberte "Tlač".

Vyberte záložku "Obálky" a v nej obálky/štítky/ePodací hárok. Systém Vám vygenerue XML potrebné pre poštu.