Výmena služieb v MŠ cez modul suplovanie

Ak si učiteľky v MŠ potrebujú vymeniť služby, je to možné urobiť dvomi spôsobmi:
a) výmenou hodín v triednej knihe
b) cez suplovanie

V tomto návode si ukážeme, ako túto zmenu môže urobiť administrátor EduPage cez modul Suplovanie:

Ukážeme si to na triede Dážďovky, kde učia učiteľky Jabĺčková a Zlatá.

V ľavom menu zvoľte Suplovanie a kliknite na Rozvrh.


Vyberte triedu, v našom prípade Dážďovky. Kliknite na hodinu, ktorú chcete zmeniť, pravou myšou a zvoľte Edituj.


Pri učiteľovi kliknite na zmeniť. Vyberte druhú učiteľku, v našom prípade učiteľku Zlatú.


Zmenená hodina svieti na červeno.


Podobne zmeňte učiteľa v popoludňajšej hodine.


Na záver stlačte Publikovať suplovanie.

Učiteľky v triede si vymenili rannú/popoludňašiu službu - ako to zadať v EduPage?

Viac návodov: Materské školy - špecifiká