Učiteľky v triede si vymenili rannú/popoludňašiu službu - ako to zadať v EduPage?

Predpokladajme situáciu, že v triede Motýlikov učia učiteľky Mladá a Plachá. V danom týždni učiteľka Mladá doobedu a učiteľka Plachá poobede tak, ako to vidíme na obrázku z osobných rozvrhov. Ďalší týždeň si služby vymenia a takto sa to opakuje v dvojtýždňovom cykle.

Ak si potrebujú niektorý deň učiteľky vymeniť služby, je to možné urobiť dvomi spôsobmi.
a) výmenou hodín v ETK - vedia to urobiť buď pani učiteľky alebo administrátor EduPage
b) výmenu urobí administrátor EduPage cez Suplovanie.

V tomto návode si ukážeme prvý spôsob - výmenou hodín v triednej knihe.

Výmena sa dá urobiť v mobilnej aplikácii alebo aj na webe.
Výmena hodín v mobilnej aplikácii:

V záložke Rozvrh/ETK si nájdite hodinu, ktorú si chcete vymeniť. V našom príklade je to hodina Hry a vzdelávacie aktivity, ktorú má učiteľka tento týždeň poobede. Kliknite na hodinu a v spodnej časti vyhľadajte Zrušiť hodinu.


Kliknutím na Pridať hodinu si vyberte hodinu, ktorou chcete zrušenú hodinu nahradiť. Vyberte časť dňa - v našom prípade doobeda.
Hotovo, hodina je vymenená. Podobnú výmenu hodín si musí urobiť aj druhá učiteľka.

Výmena hodín v ETK cez webové rozhranie, tj. napr. na počítači:

Nastavte sa myšou nad hodinu, ktorú chcete zrušiť. Rozbalí sa menu, z neho zvoľte Zrušiť hodinu.


Teraz potrebujeme pridať novú hodinu, urobíme to klinutím na Pridať hodinu.


Zvoľte hodinu a Časť dňa.V ETK sa zobrazí vymenená hodina. Túto istú operáciu musí urobiť aj druhá pani učiteľka, s ktorou ste si vymenili služby.

Výmenu hodín v triednej knihe môže urobiť za učiteľky aj administrátor EduPage rovnakým spôsobom.
Do triednej knihy danej triedy sa dostane takto:

Výmena služieb v MŠ cez modul suplovanie

Viac návodov: Materské školy - špecifiká