MŠ - Ako vytvoriť učiteľom osobné rozvrhy

Slovenčina Čeština

(Aby ste mohli učiteľom vytvoriť osobné rozvrhy, je potrebné, aby mali najprv vytvorené hodiny.
MŠ - Ako vytvoriť učiteľom hodiny)

Na úvodnej stránke v EduPage vľavo hore vyberte možnosť Štart / Rozvrhy a suplovanie / Administrácia osobných rozvrhov učiteľov.

V hornom menu vyberte možnosť "Nový".

Vyberte z ponúkaných možností všetky položky.
"Platnosť" rozvrhu hodiny zadajte s ohľadom na to, kedy daný učiteľ začne reálne učiť túto doobedňajšiu hodinu.
Ak sa na hodine striedajú napríklad dvaja učitelia každý druhý týždeň, zadajte v položke "Opakovať" 2 týždne.

Podobne vytvorte rozvrh pre hodinu poobede. Ak sa učiteľ na hodine strieda každý druhý týždeň, zadajte platnosť rozvrhu hodiny podľa termínu, kedy učiteľ reálne začne učiť túto poobedňajšiu hodinu.


Teraz máme vytvorený rozvrh na daný týždeň pre obe učiteľky.


Keďže sa učiteľky striedajú v dvojtýždňovom cykle, treba podobne vytvoriť rozvrh aj pre ďalší týždeň. Tam zrejme učiteľky na hodinách vymeníme.

Rovnako postupujte aj pre ostatné triedy.

Osobné rozvrhy pre svojich učiteľov máte vytvorené. Po prihlásení učiteľ uvidí svoje hodiny a môže v triednej knihe zapisovať učivo a viesť dochádzku žiakov.

Pozri aj:
ETK pre MŠ