MŠ - Ako vytvoriť učiteľom hodiny

Najskôr v programe ascAgenda vytvorte dva typy predmetov , napríklad:

 • Predprimárne vzdelávanie - doobeda

 • Predprimárne vzdelávanie - poobede
 • Administrátor môže v EduPage vytvoriť učiteľom hodiny. Potom bude možné vytvoriť učiteľom osobný rozvrh.

  Na úvodnej strane v EduPage v ľavom menu kliknite na "Prehľad" a vyberte možnosť "Hodiny - Zoznam".

  Na začiatku, keď ešte nemáte vytvorené žiadne hodiny, je zoznam prázdny. Kliknite na možnosť "Vytvoriť novú hodinu".

  Vytvorete hodinu pre doobedné vzdelávanie.
  Vyberte učiteľa, ktorý bude hodinu učiť. V niektorých prípadoch to môžu byť napríklad dvaja učitelia, ktorí sa striedajú.
  Ďalej vyberte predmet pre doobedné vzdelávanie a triedu. Položku "Žiaci / Skupiny" nemeňte. Doobedňajšieho vzdelávania sa spravidla zúčastňujú všetky deti triedy.

  Vytvorte hodinu pre poobedné vzdelávanie. Postupujte rovnako, ako pri vytváraní hodiny na doobedie, ale v položke "Žiaci / Skupiny" vyberte iba tých žiakov, ktorí sa zúčastňujú poobedného vzdelávania. Žiakov, ktorí chodia iba na poldeň (doobeda) nepridávajte. V záložke predmet vyberte predmet pre poobedné vzdelávanie (iný ako pre doobedné vzdelávanie).

  Hotovo.

  Každá trieda má vytvorenú jednu hodinu na doobedie a jednu hodinu na poobedie.

  Teraz môžete učiteľom vytvoriť osobné rozvrhy.

  MŠ - Ako vytvoriť učiteľom osobné rozvrhy