Vyhodnotenie prijímacieho konania

V záložke Vyhodnotenie/Rozhodnutia sa v hornej časti obrazovky nachádzajú zelené tlačidlá.
Môžete tu uzavrieť poradie uchádzačov, uzamknúť zoznam, vygenerovať rozhodnutia, informovať uchádzača o výsledku, načítať prijatých do aScAgendy a archivovať prihlášky.

(Ako prijať všetkých uchádzačov)

Najprv zoraďte uchádzačov podľa dosiahnutého výsledku.
Potom stlačte "Uzavrieť poradie".

Zadajte počet uchádzačov, ktorí majú byť prijatí. Systém nastaví zadanému počtu uchádzačov stav Prijatý, ostatným stav Neprijatý. Zoznam prijatých žiakov vidíte v zelenej sekcii, zoznam neprijatých žiakov v červenej sekcii. Stlačením tlačidla Nastaviť výsledok prijímacieho konania sa uchádzačom nastaví stav Prijatý, resp. Neprijatý. (ZŠ: Dieťa má odklad. Ako ho zaznamenám a vygenerujem mu rozhodnutie?)

V prípade rovnosti bodov na rozhraní prijatia/neprijatia je potrebné týmto žiakom (v žltej sekcii Rozhranie) nastaviť stav Prijatý/Neprijatý manuálne.

Manuálne môžete stav prijatia zadať/zmeniť kliknutím na Detail v záložke Poradie.

Z rozbaľovacieho menu vyberte stav Prijatý/Neprijatý.
Ako odstrániť z poradovníka duplicitné prihlášky?

Nakoniec skontrolujte, či majú všetci uchádzači nastavený správny "Výsledok" vo Vyhodnotení a zoznam uzamknite.

Teraz môžete vygenerovať rozhodnutia alebo rovno informovať uchádzačov o výsledku.

Generovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí
Ako informovať rodiča o prijatí/neprijatí na školu?

Všetky návody k prijímaciemu konaniu: Prijímacie skúšky na SŠ - stredná škola