ZUŠ Čestné vyhlásenie - Prehľad o odovzdaných súhlasoch so započítaním do zberu údajov

Ak škola povolí elektronicky podávať Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov
ZUŠ Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov, môže si administrátor, triedny učiteľ alebo učiteľ s prideleným právom na tento typ vyhlásenia, pripraviť prehľad žiakov, ktorí toto Čestné vyhlásenie ne/odovzdali.

Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul
Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul

V module Žiadosti/Vyhlásenia kliknite na 'Kto odovzdal' a vyberte 'ZUŠ Čestné vyhlásenie'.


Otvorí sa nové okno s prehľadom. Zvoľte dátum platnosti, za ktorý chcete prehľad vytvoriť a voľbu potvrďte pomocou tlačidla 'Obnoviť'.


Zobrazený prehľad je usporiadaný podľa tried. Sumarizuje:
- koľkí z celkového počtu žiakov v triede Čestné vyhlásenie v danom období podali
- a informuje o žiakoch, ktorí vyhlásenie cez EduPage nepodali.
Administrátor vidí prehľad za všetky triedy, triedny učiteľ za svoju triedu.

V prípade potreby je možné si prehľad vytlačiť:


Táto funkcia nie je dostupná v EduPage mobilnej aplikácii.