Prehrávky a vystúpenia žiaka

Pre zadávanie prehrávok a vystupení žiaka (tieto informácie o koncerte sa zobrazia v tlačive triednej knihy pre individuálne vyučovanie v ZUŠ) je potrebné aby ste prihlásili na EduPage stránku školy ako učiteľ a zvolili položku Známky:

Známku a informácie o vystúpení zadávate priamo cez kartu „Hodiny“:

alebo ich možete zapísať v pohľade, kde sa vám zobrazia všetci žiaci vašej triedy.
Pre tento spôsom zadávania známok vyberte pod vami vytvorenými kartami „Hodiny“ možnosť „Rozšírený mód“:

Následne v známkach, v type udalosti/známky „PREHRÁVKY A VYSTÚPENIA ŽIAKA“, kliknite na ikonku editácie známky a zadajte nasledujúce údaje:

Známka

Dátum vystúpenia

Druh vystúpenia

Autor a dielo

Nezabudnite informácie uložiť:

Vami zadané údaje sa zobrazia reporte "Triedna kniha pre ZUŠ - individuálne vyuč.":

Pozrite si tiež:
Prehrávky a vystúpenia žiaka - vytvorenie udalosti administrátorom