Hospitácia v triede

Učiteľ má možnosť zapísať na svojej hodine hospitáciu pomocou tlačidla "Hospitácia v triede":

Do prázdneho políčka "Hospitácia v triede" zapíšete meno hospitujúceho.

Ak chcete pridať poznámku k hospitácii, za meno hospitujúceho zadáte čiarku a napíšete Vami požadovaný text, napr:
"Mgr. art. Oto Kusý, Na vyučovaní prevládala príjemná atmosféra s kultivovanou komunikáciou a pozitívnou motiváciou."

Vami zadané údaje sa zobrazia v elektronickej triednej knihe pre individuále vyučovanie v časti „Hospitácie“:

Všetky hospitácie je tiež možné vytlačiť v reporte "Hospitácia v triede".