Prehrávky a vystúpenia žiaka - vytvorenie udalosti administrátorom

Administrátor môže učiteľom hudobného odboru predpripraviť udalosť PREHRÁVKY A VYSTÚPENIA ŽIAKA a uľahčiť im tak prácu.
Učitelia už potom k príslušnému koncertu zadávajú iba potrebné udaje (známka, dátum vystúpenia, druh vystúpenia, autor a dielo).

V menu zvolte Známky - Nastavenia žiackej knižky - Udalosti a kategórie - Spravovať udalosti:

Kliknutím na modré tlačidlo Nová udalosť vytvoríte nový riadok:

Zadajte tieto nastavenia:

Názov:
PREHRÁVKY A VYSTÚPENIA ŽIAKA
(názov tejto udalosti musí byt presne v tomto istom tvare, ináč hrozí, že sa vám informácie o koncerte nezobrazia v tlačive triednej knihy pre individuálne vyučovanie v ZUŠ)

Predmet:
Vyberte jeden predmet, napr. Hra na klavíri.
(všetky ostatné predmety pridáte neskôr pri kopírovaní tejto udalosti)

Trieda:
všetky

Hodina:
nepriradiť k hodine, udalosť je pre celú triedu

Učiteľ:
všetci

Obdobie:
celý školský rok

Kliknúť na tlačidlo Uložiť:

Vytvoril sa vám nový riadok s udalosťou nazvaný PREHRÁVKY A VYSTÚPENIA ŽIAKA, s platnosťou pre predmet Hra na klavíri a pre všetkých učiteľov.

Aby ste nemuseli vytvárať pre každý predmet udalosť zvlášť, označte tento vami práve vytvorený riadok a kliknite na tlačidlo Kopírovať:

Rozkliknite možnosť Všetky triedy a označte všetky predmety v hudobnom odbore, pri ktorých budú učitelia zadavať známku a informácie o koncerte alebo výstúpení žiakov. Predmet (v našom príklade Hra na klavíri), pre ktorý ste už pre túto udalosť vytvorili neoznačujte:

Zrolujte na koniec stránky a kliknite na Ok.

Pozrite si tiež:
Prehrávky a vystúpenia žiaka