Ako priradiť triede elokované pracovisko?

Pre zobrazenie elokovaného pracoviska pri tlači triednej knihy žiakov s individuálnym vyučovaním je potrebné, aby ste v aSc Agende v karte triedy nastavili triedam elokované pracoviská.

V pomocných zoznamoch zadajte Vaše elokované pracoviská:

Následne v karte triedy, v záložke Rozšírené údaje, vyberiete zo zoznamu Vami zadaných elokovaných pracovísk príslušné pracovisko:

Po vypublikování údajov z aSc Agendy na EduPage stránku školy sa názov a adresa elokovaného pracoviska zobrazia v tlači triednej knihy žiakov s individuálnym vyučovaním: