Nový stravník počas školského roka

V časti 'Stravníci' -> 'Objednávky & Typy platiteľov' sa nachádza zoznam všetkých žiakov/učiteľov/hostí, tu je najlepší prehľad, kto je / nie je stravník a v akom období.


 • Ako zadať objednávky pre nového stravníka

  Nového stravníka nemusíte pridávať do zoznamu, nachádzajú sa tu všetci žiaci a zamestnanci zadaní v agende školy, stačí ho vyhľadať. Externého stravníka si pridáte cez tlačidlo v hornom menu 'Pridaj hosťa'.
  Na karte stravníka sa nastavuje:

  a) objednávka - potrebné je zadať správne dátum 'od ' = začiatok stravovania.
  Tiež odporúčame zadávať aj dátum pre koniec objednávok 'do' - školákom do 30.6., škôlkárom a učiteľom podľa fungovania jedálne - do 31.7. / 31.8.

  b) typ platiteľa - cez nastavený typ platiteľa systém vie počítať v správnej výške stravné.
  Dátum pre začiatok obdobia preto nesmie byť neskorší ako je začiatok objednávok, inak by za dané obdobie neboli spočítané žiadne poplatky.
  Odporúčame zadávať aj koniec obdobia, dôležité je, aby nebolo kratšie ako pre objednávky.

  Všetky dátumy je potrebné zadávať v rozsahu aktuálneho školského roka.

  c) čip - žiakovi/zamestnancovi je lepšie zadávať číslo čipu v agende kvôli širšej použiteľnosti, externým stravníkom sa dá zadať iba na karte stravníka

 • ZÁLOHA

  Ak škola pre žiakov s dotovanou stravou vyberala na začiatku šk. roka aj zálohu, systém automaticky vygeneruje zálohu aj novému stravníkovi.

  Výška zálohy bude v rovnakej sume ako je zadaná v predpise pre jeho typ platiteľa.

  Dátum splatnosti zálohy bude zhodný s dátumom splatnosti prvého poplatku za stravné. Poplatok 'záloha' sa bude nachádzať prvý v poradí poplatkov.

  Okrem tohto rovnakého nastavenia pre kategórie stravníkov podľa typu platiteľa je možné nastaviť aj inú výšku zálohy alebo iný dátum splatnosti iba pre konkrétneho stravníka - cez tlačidlo '+ Pridať výnimku (Stravníci)'.

  a) viacerých stravníkov s rovnakou výnimkou vpisujte v jednej sekcii

  b) pre ďalšie iné sumy či iný dátum splatnosti je možné vytvoriť novú sekciu cez tlačidlo '+ Pridať výnimku'
 • Častá chyba
  => na karte stravníka je zadané INÉ obdobie pre typ platiteľa ako obdobie pre objednávky (= kedy sa stravuje)
  - nesúlad medzi zadanými obdobiami môže spôsobiť, že za objednané dni systém nemôže vypočítať poplatky, nesprávne sa nanormuje, navyšuje sa počet objednávok
  Náprava:
  - na karte stravníka zosúladiť obdobie pre typ platiteľa s obdobím pre objednávky (dôležité je, aby obdobie pre typ platiteľa nebolo kratšie ako pre objednávky) - viac Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa  Súisiace návody:
  Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka
  Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
  Pozrite si ďalšie návody

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň