Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Školská jedáleň

Niekedy je potrebné v module jedáleň v zozname užívateľov niekoho vymazať (napr. duplicitné kontá - viac úväzkov u jedného učiteľa)

Štandardne sa vo všetkých častiach modulu jedáleň zobrazujú iba nezmazaní používatelia, preto naopak - ak neviete niekoho nájsť v module jedáleň, overte, či nie je medzi zmazanými (napr. dlhoroční nestravníci).

Zmazanie ako aj obnovenie používateľa je možné v časti 'Stravníci' -> 'Objednávky & Typy platiteľov'


KDE A AKO SA DÁ VYMAZAŤ POUŽÍVATEĽ

-> pre vymazanie označte konkrétne meno a cez ikonku 'Nástroje' nad tabuľkou vyberiete 'Zmazať'

Vymazať sa dá iba používateľ, ktorý
1. nemá na karte stravníka nastavené žiadne objednávky
2. nemá v module platby zapísané žiadne platby - priradené na predpis za stravu - či už prijaté, vrátené alebo prenesené zostatky z predchádzajúceho šk. roka (počiatočný kredit)

Ak chcete vymazať niekoho, kto sa vôbec nestravoval (mal všetky dni odhlásené ), musíte mu najprv na karte stravníka úplne zmazať objednávky.

Upozornenie - častá chyba:
Určite nemažte objednávky na karte takým používateľom, ktorí sa počas roka reálne stravovali!
Stravníkovi by ste tým vymazali poplatky za stravu -> vaše mesačné zostavy by sa zmenili - znížili o tieto poplatky -> tvorba surovinového limitu pre skladové hospodárstvo by sa znížila -> mali by ste nesprávny údaj pre prevarenosť.
Skôr skončenému stravníkovi je potrebné na karte stravníka zadať reálny dátum pre koniec stravovania.
Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka

Koho môžete vymazať:
a) učiteľov s viacerými úväzkami = v module jedáleň sa nachádzajú viackrát a s úplne rovnakým menom
-> v module jedáleň si ponechajte iba ich aktívne konto (ku ktorému má zamestnanec prihlasovacie údaje), aby ste omylom nenastavili objednávky / čip na neaktívne konto
TIP: ak v ascAgende nastavia takýmto učiteľom do kolónku 'Rozlišovacie meno' napr. pre vedľajšie úväzky, uvidíte ho pri mene aj v module jedáleň

b) žiakov bez triedy - často ide o prvákov, ktorých vedenie školy zadalo do ascAgendy dvakrát, resp. zle previedlo prijímačkových žiakov na riadnych žiakov školy

c) žiakov / učiteľov odídených počas šk. roka - v module jedáleň sa zobrazujú šedou farbou a sú prečiarknutí (ak im vedenie školy v ascAgende zadali koniec štúdia / PP)

d) externých stravníkov - hostí, ktorí sa v minulých šk. rokoch stravovali, ale už nebudú chodiť ku vám na stravuKDE A AKO SA DÁ OBNOVIŤ POUŽÍVATEĽ

Ak v niektorej časti modulu jedáleň neviete nájsť používateľa, overte, či nie je medzi zmazanými. Mohlo sa stať, že ste ich v minulosti zmazali alebo ich systém skryl, ak sa predchádzajúce roky nestravovali.

-> pre obnovenie zmazaného používateľa si najprv zobrazte iba zmazaných (prípadne všetkých) - ikonka panáčika nad tabuľkou


-> vyhľadajte konkrétne meno -> označte záznam a v ponuke Nástroje nad tabuľkou zvoľte 'Obnoviť'


PREPOJENIE S MODULOM PLATBY

V každom module môžete mať vymazaných iných používateľov.
V module jedáleň tiež systém kontroluje, či používateľ nemá zapísané nejaké platby - ale iba ku predpisu za stravu.
Takéhoto používateľa nie je možné zmazať.
Ako zmazať / obnoviť používateľa v module PlatbyPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň