Nové finančné pásma pre školské stravovanie od 1.1.2023

Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
Ministerstvo školstva už zverejnilo na svojej stránke nové finančné pásma pre školské stravovanie.

Dôležité dátumy:

 • nové finančné pásma sú platné od 1.1.2023
 • je potrebné ich prijať najneskôr do 28.2.2023


 • AKO NASTAVIŤ NOVÉ CENNÍKY NA EDUPAGE

  -> v nastaveniach modulu jedáleň - krok 'Typy platiteľov, Jedlo-Cena'
  -> cenník neprepisujte, ale najskôr si pridajte časový interval (cez tlačidlo vpravo od cenníka) a až do novej tabuľky si zadajte nové ceny
  -> nové cenníky si môžete nastaviť už aj počas decembra 2022 - dôležité je mať vytvorený nový časový interval - od 1.1.2023, resp. od skutočného dátumu, kedy meníte ceny

  Pre viac detailov pozrite návod Zmena cien stravného / režijných nákladov počas školského roka

  Upozornenie pre základné školy s dotovanou stravou:  AKO NORMOVAŤ ZVÝŠENÚ HMOTNOSŤ PORCIÍ MÄSA

  Od 1.1.2023 sa mení aj zaradenie zamestnancov - po novom idú podľa Finančného pásma B.
  Pre zabezpečenie zvýšeného normovania surovín sme preto ku štandardným kategóriám A - D pre veľkosť porcie doplnili novú kategóriu D+. O 30% sa navýšia všetky suroviny v receptúrach zo skupiny mäsových pokrmov
  => v nastaveniach modulu si preto v cenníku pre obdobie od 1.1.2023 zmeňte veľkosť porcie z 'Dospelý' na 'Dospelý +' pre potrebné typy platiteľa
  Viac detailov pozrite v návode Zmena finančného pásma a veľkosti porcie pre zamestnancov (navýšenie mäsa o 30%)


  AKÉ SÚ NOVÉ SUMY PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE FINANČNÝCH PÁSIEM

  Nové sumy pre všetky stupne a pre všetky jedlá si môžete pozrieť v dokumentoch na stránke ministerstva školstva:
  - Finančné pásma A - pre bežné stravovanie - deti MŠ, žiaci ZŠ a SŠ
  - Finančné pásma B - pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy a iných fyzických osôb

  Na stránke sa nachádzajú aj odpovede na často kladené otázky v súvislosti s finančnými pásmami.


  V nasledujúcej tabuľke ponúkame stručný prehľad a porovnanie najčastejšie používaných finančných pásiem:

  * otázky ohľadne finančných pásiem treba adresovať na metodických pracovníkov z Regionálnych úradov školskej správy na základe Vašej územnej pôsobnosti.
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:
  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň