Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)

Ak ponúkate viac jedál počas dňa, rôzne počas týždňa, máte rôzne typy stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...), viac menu na obed - všetko viete variabilne nastaviť v časti 'Odhlasovanie, Prihlasovanie, Zmena menu'.

Najprv treba mať nastavené:
- potrebný počet menu pre jednotlivé jedlá v časti 'Výdaj stravy'
- ich pomenovanie v časti 'Menu - Názov'
- kategórie stravníkov v časti 'Typy platiteľov & Cenník'

Tabuľka v časti 'Odhlasovanie, Prihlasovanie, Zmena menu':
- ak sa nastavíte myškou na vybraté políčko, v pravom hornom rohu každého políčka sa zobrazí ikonka ceruzky. Potom viete robiť samostatné nastavenie pre každý typ platiteľa, pre každé jedlo, povoliť vyberať len určité menu.
- dni týždňa sú štandardne nastavené od 'Po - Pia', ale ak zmeníte výber, v ďalšom riadku budú ponúkané kombinácie zvyšných dní.
- jedlo či menu, ktoré pre danú kategóriu stravníka neponúkate, označíte ako 'nesprístupnené' alebo ponecháte bez označenia zelenou fajkou

Podobne sa dá nastaviť rôzne zobrazovanie jedálneho lístka pre jednotlivé typy stravníkov. Viac v návode pre Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov.

Upozornenie:
Výber dní v stĺpci 'Deň (varí sa)' umožňuje nastaviť pre jednotlivé dni týždňa iný rozsah (napr. ak chcete mať uzavretý počet obedov na celý nasledujúci týždeň už v piatok, vyklikáte pre jednotlivé dni príslušný počed 'dní vopred').

Najčastejšie chyby:
Ak v stĺpci 'Deň (varí sa)' vyberiete a nastavíte pre dni 'So - Ne' odhlasovanie/prihlasovanie 'nesprístupnené', neznamená to, že cez víkend si stravníci nemôžu odhlasovať/ prihlasovať stravu.
Dni predstavujú dni prevádzky jedálne, nie dni odhlasovania/prihlasovania.
Ak nechcete dovoliť meniť prihlášky počas víkendov a sviatkov, nastavte pre odhlasovanie/prihlasovanie 'Posledný deň, kedy sa vydávala strava'.

Príklady rôznych nastavení

  • prevádzka MŠ a ZŠ - pre škôlku sa varí desiata + obed 1 menu + olovrant, pre ZŠ sa varí obed - 4 rôzne menu + ponuka bezlepkového menu

  • výdaj stravy pre internát - cez týždeň sa ponúkajú raňajky, obed, večera, ale v piatok sa už večera nevarí

    Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

    Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň