Jedálny lístok - kedy naposledy sa varilo rovnaké jedlo

Pri tvorbe jedálneho lístka môže byť pre vedúcu jedálne užitočná informácia - dátum, kedy naposledy sa použila rovnaká receptúra.
Nevyhnutným predpokladom je tvorba jedálneho lístka z oficiálnych receptúr (= materiálno-spotrebné normy).

Dátum posledného použitia jednotlivých receptúr nájdete v dialógovom okne jedálneho lístka:

1. v poslednom stĺpci - ak už je receptúra zadaná
2. pri vyhľadávaní receptúry - za názvom a číslom receptúryPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň