Ako uvádzať pôvod mäsa v jedálnom lístku; poznámky pod JL

Podľa legislatívy sú stravovacie zariadenia od 12/2019 povinné uvádzať pôvod mäsa.
Pôvod mäsa na EduPage môžete zadávať konkrétne pri každej receptúre alebo všeobecne - uviesť v poznámke pod JL.


ZADÁVANIE V JEDÁLNOM LÍSTKU PRI KAŽDEJ RECEPTÚRE

Pri editovaní JL je štandardne zobrazený stĺpec aj pre vyplňovanie pôvodu mäsa, kde stačí zo zoznamu vybrať skratku krajiny.
Systém podfarbuje políčko ružovou farbou, ak receptúra obsahuje mäso a nevyplníte krajinu pôvodu.

'Nastavenia'
---> v časti 'Stĺpce (Zobraziť)' - ak nevidíte pri vyplňovaní JL stĺpec "Pôv. mäsa" - musí byť zakliknutý

---> v časti 'Pôvod mäsa (Tabuľka)'
- sú tu prednastavené okolité krajiny a ich skratky; zoznam môžete doplniť, zmeniť ...

---> v časti 'Pôvod mäsa (Zobraziť)'
- môžete zvoliť ako sa skratka krajiny bude zobrazovať stravníkom v JL
a) 'V riadku pri receptúre' = v zátvorke za názvom konkrétnej receptúry
b) 'Extra stĺpec v tabuľke' = skratku môžete stravníkom zobraziť v samostatnom stĺpci

ZADÁVANIE V POZNÁMKACH POD JEDÁLNYM LÍSTKOM

Ak nakupujete dlhodobo mäso z rovnakej krajiny, jeho pôvod môžete uviesť v texte pod jedálnym lístkom a alergénmi - v časti 'Pridať text'
Avšak toto je zobrazenie iba pre webový prehliadač, nie pre mobilnú aplikáciu.

- zadaný text sa zobrazuje od dátumu (týždňa), v ktorom bol zadaný
- ak neskôr text zmeníte, nové údaje budú uložené od týždňa, v ktorom boli zadané a aj pre nasledujúce obdobia
- text spätne sa nezmení  • jedálny lístok - tlač

    Ak chcete text o pôvode mäsa pod jedálnym lístkom aj v tlači, je potrebné nastaviť ho v tlačovej zostave osobitne.
    Text vpíšte do pätičky '+ koniec' a nakoniec 'Uložiť zmeny'.
    Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

    Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň