Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov

Škola môže mať aj viacero automatických predpisov pre školskú jedáleň.
Pridávajú sa v dialógovom okne predpisu cez modré tlačidlo '+ Viac predpisov'.

Ku automatickému predpisu sa dostanete najlepšie v module jedáleň cez 'Nastavenia modulu' v kroku 'Predpisy'; prípadne aj z modulu 'Platby' v časti 'Predpisy' - cez 'Nastavenia' (= ikonka ozubené koliečko v riadku automatického predpisu) - budete presmerovaní do modulu jedáleň ku predpisom.Pri viacerých predpisoch za stravu si dajte POZOR:

 • typ platiteľa
  -> aby ste nejaký nezaradili do viacerých predpisov => systém nedovolí takéto nastavenie uložiť
  -> aby ste nevynechali nejaký, ktorý má platiť poplatky (! na toto často školy zabúdajú, keď neskôr počas šk. roka doplňujú nový typ platiteľa)
  * ak pre niektorý typ platiteľa nechcete stravníkom zobrazovať ich poplatky (napr. učitelia majú zrážky zo mzdy), môžete im vytvoriť samostatný predpis a nezapnúť 'Vidia platitelia'

 • názov predpisu
  -> systém pri pridávaní ďalšieho predpisu kopíruje nastavenia predchádzajúceho predpisu (vrátane názvu), preto každý predpis pomenujte inak - doplňte napr. MŠ / ZŠ, žiaci / učitelia / externí..., inak sa v predpisoch nebudete vyznať ani pri priraďovaní platieb a ani prehľady už nebudú prehľadné

  Príklady využitia viacerých automatických predpisov:

  a) potrebujete rôzne nastavenia pre rôzne skupiny stravníkov - napr.:
  - iný termín splatnosti
  - iný bankový účet
  - iný druh poplatkov (konštantné / automatické poplatky)

  b) máte veľa kategórií stravníkov a potrebujete mať predpisy oddelené / rozlíšenie pre viaceré skupiny, napr.
  - stravníci - MŠ / ZŠ ; stravníci - žiaci / učitelia / externí ....

  c) stravujete stravníkov z viacerých škôl a chcete mať oddelené predpisy pre jednotlivé školy, napr.
  - stravníci - naša škola / stravníci - susedná škola, ...

  d) stravujete stravníkov z viacerých škôl a pripojená škola chce vidieť automatické poplatky + spravovať platby svojich žiakov a učiteľov
  Predpis, ak sa žiaci stravujú na cudzej škole, ale poplatky a platby spravuje vlastná škola  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň