Modul Platby - výhody pre vašu školu a komfort pre rodičov

Výhody pre vašu školu:
- Rodičia platia v termínoch - systém automaticky upozorní rodičov na poplatky po splatnosti a škola nemusí vynakladať ďalšie úsilie, aby kontaktovala v tejto veci rodičov;
- Škola nemusí párovať platby manuálne a tým ušetrí čas - systém automaticky priraďuje platbu k zadanému predpisu na základe variabilného symbolu, správy pre prijímateľa a IBAN používateľa;
- Odpadnú prípady chybne zadaných údajov do platobných príkazov zo strany rodičov - údaje ku konkrétnej platbe sa rodičovi v EduPage vyplnia automaticky a škola nemusí pátrať od koho bola platba realizovaná;
- Vrátenie preplatkov na konci školského roka nevyžaduje pracné zadávanie údajov do interbankingu - škola si vie vygenerovať hromadný platobný príkaz na vrátenie preplatkov;
- Škola manuálne nezadáva preplatky/nedoplatky na začiatku školského roka každému žiakovi - systém automaticky prenesie preplatky/nedoplatky pri prechode do nového školského roka;
- Eliminujú sa otázky od rodičov, prečo nevidia poplatok ako uhradený - platby cez mobilnú aplikáciu EduPage (platí pre Viamo a platobnú kartu) sú okamžite zapísané na EduPage a poplatky vidí škola aj rodič ihneď ako uhradené.

Komfort pre rodičov:
- Prehľadné informácie - rodič vidí koľko, čo a dokedy má za dieťa zaplatiť;
- Jednoduchá platba - jedným klikom vie rodič zaplatiť čo potrebuje;
- Bezchybná platba - údaje k platbe sa automaticky vyplnia a vygeneruje sa QR kód;
- Okamžitá platba - rodič môže platiť cez aplikáciu Viamo a poplatky uvidí uhradené ihneď škola aj rodič;
- Žiadne úhrady navyše - kredit za odhlásenú stravu sa prenesie do ďalšieho mesiaca a rodič platí o to menej a nevytvárajú sa preplatky;
- Nastavenie bankového účtu - rodič si môže nastaviť svoj vybraný účet na vrátenie preplatkov.

Ako vidí modul Platby v mobilnej aplikácii EduPage rodič:
Začíname s modulom Platby