Platby - pomalé načítavanie stránky (napr. prehľad platieb používateľov)

Rýchlosť načítania jednotlivých častí v module platby závisí od viacerých vecí:

-> od rýchlosti internetového pripojenia
-> od výkonnosti konkrétneho počítača
-> od počtu záznamov, ktorý máte nastavené pre zobrazenie na jednu stránku

Platí, že čím menší počet záznamov na stránku, tým rýchlejšie prebieha načítanie.
Naopak - čím väčší počet na stránku máte nastavený, tým je pomalšie načítavanie a teda aj práca s filtrami môže byť veľmi pomalá.

PREDDEFINOVANÝ POČET ZÁZNAMOV NA STRÁNKU

Väčšina častí má preddefinovaný nízky počet (napr. v záložke 'Platby' ) a ak ho aj zmeníte, váš počet nezostane zachovaný, ak sa prekliknete do inej časti a opätovne sa vrátite.


VLASTNÝ POČET NA STRÁNKU

Vami nastavený počet na stránku zostáva zachovaný v časti 'Prehľad platieb používateľov' a 'Používatelia'
... aj po prekliknutí sa do inej záložky, do iného modulu a tiež aj po odhlásení z edupage konta

*časť 'Neplatiči' - je totožná s časťou 'Prehľad platieb používateľov' (iba v stĺpci 'Nedoplatok' je nastavený filter od sumy 0,01) - funkcionalita 'počet na stránku' je však prepojená - tzn. ak zadáte vlastný počet v časti Neplatiči, rovnaký sa nastaví aj v časti 'Prehľad platieb používateľov'


ODPORÚČANÝ POČET ZÁZNAMOV NA STRÁNKU

V prehľade platieb používateľov (Neplatiči) a 'Používatelia' odporúčame zadávať si cca 5 - 15 záznamov na stránku.
Takto budete mať pohodlné načítavanie stránky, práca s filtrami nebude spomalená a je tiež vidno sumárny riadok.
Ten obsahuje sumár za všetky stránky, nielen pre zobrazenú. Pokiaľ označíte nejaké konkrétne záznamy, sumárny riadok obsahuje sumár pre vyznačené riadky.


Časté chyby

- užívatelia si často nastavia 1000, či dokonca aj 50 000 záznamov na jednu stránku
---> v kombinácii so slabším internetom či počítačom môže užívateľovi nastať situácia, že sa nevie vôbec dostať do prehľadu platieb, hoci jeho kolegom všetko funguje
náprava:
- prihlásiť sa na inom počítači / rýchlejšom internete a nastaviť si malý počet záznamov na stránku

---> ... pri pomalom internete a málo výkonnom počítači môže už aj 100 záznamov na stránku spôsobovať problémy


Kedy dať všetky záznamy na jednu stránku

Iba v prípade , že z prehľadu platieb používateľov idete exportovať tabuľku do Excelu , nastavte si vysoký počet na stránku - primeraný vášmu počtu používateľov.
Pri exporte sa totiž do súboru prenesú iba záznamy, ktoré máte zobrazené na prvej stránke.
Po vykonaní exportu nezabudnite opäť prepísať počet na stránku (napr. na 10).


Chybová hláška 'Nepodarilo sa načítať platby - spojenie s databázou zlyhalo'

... vyskytne vtedy, keď sa v limite cca 1 minúta nedokážu načítať dáta zo servera. Dôvody môžu byť:
-> na vašej strane - váš počítač je málo výkonný / rýchlosť vášho internetového pripojenia je pomalá (buď celkovo alebo iba v danom momente - napr. z dôvodu preťaženia vašej internetovej siete)
-> na strane servera - môže byť spomalený z dôvodu zahltenia množstvom dopytov (občas na začiatku šk. roka, keď v prvý týždeň všetci administrátori a učitelia nastavujú veľa vecí; prípadne ak je nejaký útok na server)
Ak sa vám stránka do 1- 2 minút nenačíta, dajte si stránku obnoviť (klávesom F5 alebo kombináciou Ctrl+Shift+R).Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby