Prijaté platby cez VIAMO Platobná brána

kumulatívna platba, jednotlivá platba, vyplatenie, VIAMO PB

Prijaté platby cez VIAMO Platobnú bránu majú svoje špecifiká:

 • Platba na EduPage je zapísaná okamžite - prijaté platby cez VIAMO Platobnú bránu sa zapisujú na EduPage jednotlivo v momente, keď platbu zrealizuje rodič. Rodič aj škola vidia teda poplatky ako uhradené okamžite po zaplatení.
 • Platby sa nepripisujú na účet školy jednotlivo (ako to bolo v prípade využívania služby VIAMO bez platobnej brány), ale ako jedna kumulatívna platba raz týždenne. Spoločnosť VIAMO a.s. pošle škole s každým vyplatením kumulatívnej platby tiež zoznam platieb zahrnutých v tejto kumulatívnej platbe (emailom). Na EduPage sa takáto kumulatívna prijatá platba objaví automaticky pod názvom Vyplatenie VIAMO, keď ju spoločnosť VIAMO a.s. odošle škole.

  V module Platby, v záložke Platby si môžeme jednoducho pozrieť prijaté platby realizované cez VIAMO Platobnú bránu podľa viacerých kritérií:


  VIAMO PB - zobrazia sa všetky prijaté platby cez VIAMO Platobnú bránu;
  VIAMO PB - vypl. - zobrazia sa všetky vyplatené prijaté platby cez VIAMO Platobnú bránu (platba je zapísaná na EduPage a bola vyplatená spoločnosťou VIAMO a.s. );
  VIAMO PB - nevypl. - zobrazia sa všetky nevyplatené prijaté platby cez VIAMO Platobnú bránu (platba je zapísaná na EduPage, ale spoločnosť VIAMO a.s. ešte neposlala týždennú platbu na bankový účet školy);
  VIAMO PB - vyplatenia - zobrazia sa všetky kumulatívne platby - Vyplatenia VIAMO.

  Teraz si zobrazíme prijaté platby cez VIAMO Platobnú bránu:

  Kumulatívne platby - Vyplatenia VIAMO sú v zásade len pre Vašu kontrolu. Nájdete tam všetky platby zahrnuté do tejto kumulatívnej platby, ktoré ste obdržali aj emailom od spoločnosti VIAMO a.s.. Po importe prijatých platieb z bankového výpisu sa Vám prijatá kumulatívna platba spáruje s položkou Vyplatenie VIAMO. Párovať kumulatívnu platbu s bankovým výpisom môžete robiť (najmä v prípade ak zvyknete importovať platby urobené cez bankové prevody a Payme), ale tiež nemusíte.

  VIAMO PB - vyplatenia si zobrazíme takto:


  Po rozkliknutí VYPLATENIE VIAMO sa nám zobrazí tabuľka všetkých prijatých platieb zahrnutých v danej kumulatívnej platbe:


  Kumulatívne platby (VIAMO PB - Vyplatenie) sa nikde v sumároch nepremietajú, môžete si ich teda ponechať zapísané alebo aj priebežne zmazávať. Prijaté jednotlivé platby cez VIAMO (VIAMO PB, VIAMO PB vypl. a VIAMO PB nevypl. ) nikdy nemažeme !!! Zmazané položky v platbách si môžete pozrieť takto:


  Importovať prijaté platby z bankového výpisu je potrebné aj naďalej v prípade, že škola prijíma platby aj cez bankové prevody a Payme. Návod ako na to nájdete tu: Import platieb z bankového výpisu

  v prípade otázok nás kontaktujte na platby@asc.sk