Platby na EduPage pre rodičov - základné otázky

rodič, rodičovské konto, variabilný symbol, trvalý príkaz, presná suma, iná suma, Viamo, platba kartou, Payme, bankový prevod

POPLATKY ZAPLATÍM:

 • na webe - prihlásite sa do rodičovského konta Najčastejšie otázky k prihláseniu - rodič
 • v mobilnej aplikácii EduPage - stiahnete si aplikáciu Mobilná aplikácia EduPage

  VARIABILNÝ SYMBOL pre moje dieťa MÁM/NEMÁM:
  - škola môže a nemusí dieťaťu prideliť VS;
  - dieťa má pridelený jeden VS a ten sa používa na všetky platby;
  - VS sa automaticky vloží do každej platby urobenej cez EduPage;
  - VS nájdete v module Platby po prihlásení do svojho rodičovského konta na webe:

  KOĽKO CHCEM PLATIŤ:

 • chcem platiť presné sumy poplatkov - platba cez appku EduPage (Viamo, platobná karta, Payme a bankový prevod) Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie alebo platba cez web (Viamo, platobná karta a bankový prevod) Platby na webe - čo má rodič platiť
 • chcem platiť iné sumy poplatkov - Rodič - Chcem uhradiť poplatky v inej sume
 • chcem zaplatiť poplatky za 2 mesiace - Rodič - Chcem uhradiť poplatky za 2 mesiace
 • chcem zaplatiť poplatok za celý rok naraz - Rodič - Chcem zaplatiť poplatky za celý rok naraz
 • chcem platiť konštantnú sumu po celý rok - môžete si v banke zriadiť trvalý príkaz na jednotlivé platby, nezabudnite uviesť VS a meno a priezvisko do správy pre príjemcu

  AKO MÔZEM PLATIŤ:

 • Poplatky uvidím zaplatené hneď - môžete platiť cez aplikáciu Viamo Rodič - platba cez aplikáciu VIAMO alebo platobnú kartu* (platba kartou, Apple Pay, Google Pay, Viamo plus) Rodič - Platba kartou
 • Poplatky uvidím zaplatené neskôr - môžete platiť cez aplikáciu Payme alebo bankovým prevodom. Poplatky uvidíte uhradené až keď škola nahrá platby na EduPage.

  Ako môžem platiť v mobilnej aplikácii EduPage:


  Ako môžem platiť na webe: Platby na webe - čo má rodič platiť

  *suma je navýšená o manipulačný poplatok

  Ďalšie návody k platbám pre rodičov: Platby z pohľadu rodiča