Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii

neuhradený poplatok, platba po splatnosti

Na úvodnej obrazovke sa v dlaždici 'Platby' zobrazuje suma poplatkov - býva zobrazená rôznou farbou a s rôznym popisom.
Systém vždy ku aktuálnemu momentu porovnáva, v akom stave sa nachádza uhradenosť poplatkov a to závisí nielen od dátumu splatnosti poplatkov, ale aj od toho, ako často škola zapisuje prijaté platby.


Poradie - priority zobrazovania:

1. suma červenou farbou s textom 'Po splatnosti' = ak máte k aktuálnemu dátumu nejaký neuhradený poplatok
*ak ste už zaplatili, suma môže byť stále červenou - až pokým škola nezaznamená prijaté platby

2. suma zelenou farbou s textom 'Tento mesiac' = ak nemáte žiadne poplatky po splatnosti, ale v aktuálnom mesiaci bude potrebné ešte niečo platiť

3. suma šedou farbou s textom 'Celkom' = ak sú uhradené všetky poplatky splatné do konca aktuálneho mesiaca, na úvodnej obrazovke je sumár všetkých zvyšných poplatkov až do konca šk. roka

Ako zistiť viac o poplatkoch
Jednotlivé poplatky a ich splatnosť si môžete pozrieť tak, že kliknete na ďalšie kroky v časti Platby.

Keď vyznačíte konkrétne poplatky a kliknite na zelené tlačidlo 'Zaplatiť', na ďalšej obrazovke si môžete zvoliť spôsob úhrady - cez aplikáciu VIAMO, platobnú kartu, službu 'Payme' alebo QR kód.

Ak nepoužívate v mobile žiadnu bankovú aplikáciu, môžete prepísať platobné údaje do svojho Internet bankingu.

Platbu realizovanú cez VIAMO a platobnou kartou (tiež Google Pay, Apple Pay a VIAMO Plus) okamžite uvidíte zapísanú na EduPage a poplatok uhradený.
Pri ostatných spôsoboch úhrady poplatkov bude vaša platba zapísaná až keď škola nahrá prijaté platby.

Viac na:
Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
Rodič - Platba kartou
Rodič - platba cez aplikáciu VIAMO


Časté otázky rodičov

 • stále sa zobrazuje červená suma 'Po splatnosti' (alebo zelená 'Tento mesiac'), aj keď ste všetko potrebné uhradili
  => pozrite si najprv dátum a čas, kedy škola naposledy zaznamenávala platby (treba sa prihlásiť cez webovú stránku a v časti 'Platby' je naspodku pod prijatými platbami časový údaj)
  * ak ste platili neskôr:
  ---> treba počkať, škola nemusí zapisovať platby denne
  * ak ste platili skôr:
  ---> je možné, že vo vašom zariadení sú neaktuálne dáta stále uložené vo vyrovnávacej pamäti - Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
  => pre viac informácií treba kontaktovať priamo školu
 • zobrazuje sa veľmi vysoká suma
  -> pravdepodobne je šedou farbou => netreba nič riešiť, šedou je sumár všetkých poplatkov do konca šk. roka a zobrazuje sa, ak v
  aktuálnom mesiaci netreba už nič platiť
 • pri jedálnom lístku sa zobrazuje kredit - iné číslo ako v poplatkoch
  Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu • Pozrite si ďalšie návody pre platby z pohľadu rodiča