Priradenie chýbajúceho učiteľa do suplovania po schválení žiadosti o uvoľnenie

Po schválení žiadosti o uvoľnenie zamestnanca sa otvorí okno so suplovaním. Zadajte dôvod chýbania a uložte pomocou tlačidla 'OK':


Pozn.:
Schváliť žiadosť o uvoľnenie zamestnanca môže okrem administrátora aj zamestnanec s prideleným právom na administráciu tohto typu žiadostí. Aby však mohol následne pridať chýbajúceho do suplovania, je potrebné mu prideliť aj právo na administráciu suplovania:
Prehľad a administrácia používateľských práv