Ako zistiť, kde môžem zverejniť fotografie/videozáznam za každého žiaka na základe Informovaného súhlasu

Zákonní zástupcovia môžu podať Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov v EduPage elektronicky. Ak to škola povolí, môže si potom jednoducho kedykoľvek pripraviť prehľadný zoznam s informáciami o tom, ktorý žiak (jeho zákonný zástupca) súhlasí so zverejnením a aké sú podmienky zverejnenia

Po prihlásení sa ako administrátor na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia.

V hornom menu kliknite na možnosť 'Kto odovzdal' a zvoľte potrebný typ prehľadu:

Otvorí sa nové okno s prehľadom.
Vyberte dátum, za ktorý chcete prehľad vytvoriť. Voľbu potvrdíte pomocou tlačidla 'Obnoviť'.

Prehľad sa automaticky zobrazuje za všetkých žiakov školy (Triednemu učiteľovi za všetkých žiakov triedy). Takto vidíte nielen, ktorý žiak za akých podmienok so zverejnením súhlasil, ale aj kto Informovaný súhlas doteraz neodovzdal (resp. odovzdaný formulár nebol akceptovaný).
Ak chcete pripraviť prehľad len za jedného alebo iba niekoľkých žiakov, použite filter - tlačidlo s ikonou žiaka. Voľbu potvrďte stlačením 'OK'.

Zoznam stĺpcov zo základného prehľadu je možné upraviť - v prípade, že nie sú potrebné - schovať:

Prehľad je možné si vytlačiť. Užívateľ má možnosť pred tlačou skontrolovať vzhľad reportu, zvoliť veľkosť písma, rozloženie alebo prehľad uložiť v zvolenom formáte.

Táto funkcia nie je dostupná v EduPage mobilnej aplikácii.