Prečo vidí učiteľ žiadosti žiakov celej školy?

Ak Vám chodia notifikácie o odovzdaných žiadostiach/vyhláseniach od žiakov celej školy a nie iba Vašej triedy, administrátor Vám nastavil práva na administráciu.

V prípade neúmyselného priadania tohto práva, administrátor potrebuje vrátiť pôvodné nastavenie. Stačí, ak je pri danom type žiadosti uvedené právo +Triedni učitelia.

V prípade, že je učiteľovi menovite udelené právo, môže administrovať žiadosti žiakov všetkých ročníkov.