Ako si prezrieť žiadosť pred jej zverejnením

Administrátor si môže pozrieť znenie žiadosti/vyhlásenia predtým ako ich zverejní.

V module 'Žiadosti / Vyhlásenia' sa prepnite do administračného režimu.

Každú z dostupných žiadostí je možné si prezrieť cez 'Náhľad'.