Administrácia - Informovaný súhlas podaný zákonným zástupcom

Prostredníctvom modulu Žiadosti/Vyhlásenia je možné, aby rodič podal Informovaný súhlas.
Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov
Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

Povoliť podávanie Informovaného súhlasu v module Žiadosti/Vyhlásenia môžete podľa návodu:
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?

Po podaní Informovaného súhlasu rodičom príde triednemu učiteľovi správa. Kliknutím na správu systém učiteľa presmeruje do modulu Žiadosti/Vyhlásenia.


Kliknutím na tlačidlo Akceptovať dostane rodič spätnú väzbu o tom, že učiteľ Informovaný súhlas eviduje.

Viac návodov:
Informovaný súhlas - rodičmi podaný Informovaný súhlas