Ako si pripraviť prehľad podaných žiadostí

Slovenčina Čeština

V module 'Žiadosti / Vyhlásenia' je možné si pripraviť prehľad podaných žiadostí a to
- za zvolené obdobie,
- za jedného, viacerých alebo všetkých zamestnancov,
- za konkrétnu žiadosť alebo skupinu podobných žiadostí.
Takto pripravený prehľad je možné si vytlačiť.

Po prihlásení sa ako administrátor na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia.

V hornom menu kliknite na možnosť 'Kto odovzdal' a zvoľte potrebný typ prehľadu:

Otvorí sa nové okno s prehľadom.
Vyberte dátum, za ktorý chcete prehľad vytvoriť. Voľbu potvrdíte pomocou tlačidla 'Obnoviť'.
Pozn.: Ak zamestnanec napr. čerpá dovolenku na rozhraní 2 mesiacov, táto žiadosť sa zobrazí v prehľade za oba mesiace

Prehľad sa automaticky zobrazuje za všetkých zamestnancov. Ak chcete pripraviť prehľad len za jedného alebo iba niektorých z nich, použite filter - tlačidlo s ikonou učiteľa. Voľbu potvrďte stlačením 'OK'.

Zobrazený prehľad je sumár schválených žiadostí. Zoznam stĺpcov zo základného prehľadu je možné upraviť - v prípade, že nie sú potrebné - schovať:

Prehľad je možné si vytlačiť. Užívateľ má možnosť pred tlačou skontrolovať vzhľad reportu, zvoliť veľkosť písma, rozloženie alebo prehľad uložiť v zvolenom formáte.

Táto funkcia nie je dostupná v EduPage mobilnej aplikácii.