Kto ešte neodovzdal Vyhlásenie o bezpríznakovosti?

V module Žiadosti/Vyhlásenia si pomocou nastavenia filtra a s použitím funkcie 'Kto odovzdal' vieme vytvoriť prehľad akceptovaných Vyhlásení, resp. prehľad študentov, ktorí Vyhlásenie nepodali v elektronickej forme.
Na úvodnej obrazovke si zvolíme modul Žiadosti/Vyhlásenia.

V hornom menu klikneme na možnosť 'Kto odovzdal' a zvolíme si konkrétny typ Vyhlásenia, prípadne sumár typov týchto vyhlásení.

Otvorí sa nám nové okno s prehľadom. Vyberieme si dátum platnosti, za ktorý chceme prehľad vytvoriť a voľbu potvrdíme pomocou tlačidla 'Obnoviť'.
Zobrazený prehľad je usporiadaný podľa tried. Sumarizuje, koľkí z celkového počtu žiakov v triede Vyhlásenie v danom období podali a informuje o žiakoch, ktorí vyhlásenie cez EduPage nepodali.
Administrátor vidí prehľad za všetky triedy, triedny učiteľ za svoju triedu.

Prehľad je možné si vytlačiť:

Táto funkcia nie je dostupná v EduPage mobilnej aplikácii.