Administrátor - Žiadosť o povolenie nákupu

Slovenčina Čeština

Aby mohol učiteľ elektronicky podávať žiadosti o povolenie nákupu, musí mu školský administrátor povoliť ich elektronické podávanie. Táto možnosť nie je v systéme implicitne nastavená:

Ako povoliť elektronické podávanie žiadostí:
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?

Ak je teda podávanie žiadosti povolené, o tom, že učiteľ podal novú žiadosť, sa dozviete z notifikácie na dlaždičke „Žiadosti“ vďaka informácii o počte odovzdaných žiadostí - žiadostí čakajúcich na schválenie.

Keď na dlaždičku kliknete, dostanete sa do modulu Žiadosti.
Tu administrátor vidí všetky žiadosti podané učiteľmi, aj tie čakajúce na schválenie.
Administrátor môže žiadosť schváliť alebo zamietnuť tlačidlami v pravej časti alebo tak, že si ju otvorí kliknutím na žiadosť.

Učiteľ je o schválení žiadosti okamžite informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v aplikácii na svojom smartfóne.