Modul Žiadosti

English Slovenčina Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Videonávod k elektronickým žiadostiam

Modul žiadosti umožňuje rodičom a učiteľom podávať žiadosti rôzneho typu elektronicky. Pridanou hodnotou elektronického procesu je notifikácia zúčastnených osôb a tiež automatické vygenerovanie následných akcií – čítajte ďalej.

Príklad použitia modulu žiadosti:

Rodič žiada
- o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania
- o oslobodenie z telesnej výchovy
- komisionálne preskúšanie
- individuálne štúdium
- a podobne

Administrátor môže nastaviť, kto danú žiadosť schvaľuje (triedny učiteľ, riaditeľ školy,...). Ten, kto má žiadosť schváliť, bude informovaný o čakajúcej žiadosti či už na webovej stránke, alebo v mobilnej aplikácii. Rovnako aj rodič bude o schválení žiadosti okamžite informovaný. Po schválení žiadosti systém automaticky vygeneruje pre dieťa ospravedlnenku na čas uvedený v žiadosti a rodič už nemusí neskôr písať dieťaťu ospravedlnenku.

Viac informácií pre učiteľov o schvaľovaní žiadostí od rodičov nájdete tu: (Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov )

Učiteľ žiada o uvoľnenie z vyučovania
- z dôvodu ošetrovania člena rodiny
- z dôvodu študijných povinností
- a podobne

Aj pri žiadostiach učiteľov sa dá nastaviť, kto je oprávnený schvaľovať ich. Po schválení žiadosti systém automaticky vygeneruje novú absenciu do suplovania.

Viac informácií o podávaní žiadostí učiteľov nájdete tu: (Žiadosť o uvoľnenie zamestnanca)

Informácie o tom, ako môže administrátor umožniť rodičom a učiteľom elektronické podávanie žiadostí nájdete tu: (Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?)