Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov

Slovenčina Čeština

Aby mohol triedny učiteľ elektronicky schvaľovať žiadosti rodičov o uvoľnenie žiaka z vyučovania, musí školský administrátor:
1. povoliť rodičom elektronické podávanie žiadostí o uvoľnenie žiaka z vyučovania, táto možnosť nie je v systéme implicitne nastavená
2. umožniť triednym učiteľom administráciu týchto žiadostí
Predpokladajme, že obe tieto veci sú povolené.
Na hlavnej stránke sa nachádza modul Žiadosti:

O tom, že rodič podal novú žiadosť, sa dozviete z notifikácie na dlaždičke „Správy“. Keď na správu kliknete, dostanete sa do modulu Žiadosti.

Vidíme tu jednu čakajúcu žiadosť.
Triedny učiteľ môže žiadosť schváliť alebo zamietnuť tlačidlami v pravej časti.

Po schválení žiadosti sa automaticky vygeneruje do dochádzky žiaka ospravedlnenka. Odpadá tým zo strany rodiča potreba vracať sa k tejto udalosti druhýkrát z dôvodu spätného zadávania ospravedlnenky.
Rodič je o schválení žiadosti okamžite informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v aplikácii na svojom smartfóne.