Žiadosť o uvoľnenie zamestnanca

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak to váš školský administrátor povolí, ako učiteľ môžete podávať žiadosť o uvoľnenie z vyučovania. V EduPage nájdete rôzne typy žiadostí o uvoľnenie - lekár, dovolenka, náhradné voľno, pracovné voľno alebo v prípade potreby univerzálna žiadosť o uvoľnenie. Výhodou elektronického podávania žiadosti je, že po schválení žiadosti vedením školy ide automaticky do suplovania informácia o chýbajúcom učiteľovi, čo celý proces zjednodušuje.

Stlačte tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte Žiadosť.

Vyberiete si typ žiadosti, zvolíte si dátum chýbania a vyplníte text žiadosti.:

V mobilnej aplikácii stlačte červené tlačidlo + a vyberte Žiadosť.

Po stlačení tlačidla „Uložiť“ bude žiadosť zaradená do zoznamu žiadostí čakajúcich na schválenie. O schválení alebo zamietnutí žiadosti budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v aplikácii na vašom smartfóne.


Po schválení Vašej žiadosti môžete prostredníctvom modulu Triedna kniha zadať suplujúcemu učiteľovi informácie o tom, čo má so žiakmi na suplovanej hodine preberať.
Pokyny pre suplujúceho učiteľa
Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu