Výsledky Monitoringu NÚCEM

Výsledky vašich žiakov v monitoringu NÚCEM si môžete pozrieť v module Monitoring NÚCEM v záložkách Úspešnosť žiakov a Úspešnosť tried.
Na hlavnej obrazovke nájdete kachličku Monitoring-NÚCEM. Kliknite na túto kachličku.

1. Úspešnosť žiakov:

Kliknite na záložku "Úspešnosť žiakov". Výsledky sú zobrazené podľa testov - test zo SJL a test z matematiky.

Údaje v jednotlivých stĺpcoch si môžete utriediť kliknutím na názov stĺpca.

Význam zobrazených údajov:

 • V stĺpci "Percentil školy" sa zobrazuje percentil žiaka v danom teste v rámci ostatných žiakov vašej školy.
 • V stĺpci "Percentil testu" sa zobrazuje percentil žiaka v danom teste v rámci všetkých žiakov na Slovensku, ktorí riešili test.

  Vďaka podfarbeniu údajov ľahko porovnáte, ktorí žiaci napr. veľmi dobre urobili test z matematiky, ale slabo urobili test zo SJL alebo naopak.

  Ak si chcete zobraziť údaje za konkrétnu triedu, stačí vo filtri tried vybrať konkrétnu triedu.

  2. Úspešnosť tried

  Kliknite na záložku "Úspešnosť tried":

 • V stĺpci "Percentil školy" sa zobrazuje priemerný percentil triedy a jeho porovnanie s priemerným percentilom ostatných tried v rámci vašej školy.
 • V stĺpci "Percentil testu" sa zobrazuje priemerný percentil triedy a jeho porovnanie s priemerným percentilom všetkých tried na Slovensku, ktoré daný test riešili.

  Viac návodov: Monitoring NÚCEM