Prečo majú niektorí žiaci v dotazníku 29 otázok a niektorí iba 8?

V rámci monitoringu NÚCEM vypĺňajú žiaci aj dotazník. Dotazník je vetvený. Čo to znamená?

V prvej otázke žiaci odpovedajú na otázku, či sa počas dištančného vzdelávania pripájali na online hodiny.

  • Pokiaľ žiak na prvú otázku vyberie odpoveď a) - c), tj. žiak sa neprípájal na online hodiny, dotazník bude pozostávať iba z 8 otázok.
  • Pokiaľ žiak vyberie odpoveď d) - e), tj. pripájal sa na online hodiny, dotazník bude obsahovať 29 otázok.

    21 otázok sa týka práve online hodín, preto nemá zmysel, aby na ne odpovedali žiaci, ktorí sa na online hodiny neprípájali.

    Viac návodov: Monitoring NÚCEM