Monitoring NÚCEM - informácie pre školy, ktoré nevyužívajú EduPage

Monitoringu NÚCEM sa môžu zúčastniť aj školy, ktoré EduPage nevyužívajú.
Spôsob registrácie žiakov i akékoľvek problémy technického charakteru treba komunikovať na adrese: monitoring@asc.sk.

Registráciou sa žiakom vygenerujú kódy na prístup k testom. Tieto kódy treba rozdať žiakom.
Žiaci zadajú kód na adrese www.monitoring-nucem.sk . Tu sa nachádzajú aj podrobné pokyny k testom.

Žiaci si spustia a vypracujú test z matematiky. Po odovzdaní testu zadajú žiaci ďalší kód a spustia si test zo SJL (MJL). Nakoniec vyplnia dotazník.

Poznámka: Testy z matematiky a testy zo SJL (MJL) sa dajú spustiť v čase od 7.-11.6.2021 od 8:00 - 15:00. V čase po 15:00 tak majú žiaci možnosť spustiť si len dotazník:

Viac návodov: Monitoring NÚCEM