Kde si pozriem výsledky prihlasovacej akcie?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učiteľ alebo administrátor si môže priebežne pozrieť výsledky prihlasovanie sa.
Kliknite na Spravovať akcie.


Kliknite na 3 bodky, ktoré sa nachádzajú pri akcii a vyberte Výsledky.

Výsledky prihlasovania sa je možné zobraziť:
a) podľa účastníkov (zoznam účastníkov a ich volieb),


b) podľa cieľov (prehľad počtu prihlásených na jednotlivé ciele),

c) alebo si môžete zobraziť veľkú dvojrozmernú tabuľku v ktorej vidíte, kto je na čo prihlásený.

Zoznam je možné exportovať do Excelu a v prípade potreby si ho vytlačiť.