Ako nastaviť prihlasovaciu akciu, tak aby účastník mohol zrušiť svoj vybraný cieľ?

Slovenčina Čeština

Štandardná prihlasovacia akcia je nastavená tak, že ak si účastník vyberie nejakú možnosť a potom chce danú možnosť zrušiť, tak mu to nedovolí: je tam možnosť len zmeniť na inú možnosť.
Danú prihlasovaciu akciu je však možné nastaviť tak, aby si účastník mohol zrusiť svoju možnosť, tzn. aby nemusel mať vybranú žiadnu možnost.
Nastavíte to v prihlasovacej akcii cez pravidlá:


a nastavíte minimálny počet cieľov na nula: