Ako nastaviť pravidlo v prihlasovacej akcii tak, aby si účastník mohol vybrať práve jednu možnosť

Slovenčina Čeština

Ak je v prihlasovacej akcii potrebné nastaviť podmienku možnosti výberu práve 1 možnosti, je možné tak spraviť pomocou definovania pravidla.

Pri vytváraní akcie kliknite na 'Pridať pravidlo':

Zadajte názov pravidla, znenie chybovej hlášky a ďalšie podmienky.
Zakliknite možnosť 'Obmedziť počet zvolených cieľov' a zadajte minimálny a maximálny počet a nastavenia uložte.