Ako skopírovať formulár prihlasovacej akcie?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

K prihlasovacím akciám sa dostanete kliknutím na položku Komunikácia v ľavom menu.


Zvoľte Spravovať akcie.


Pri akcii, ktorú chcete skopírovať, kliknite na 3 bodky.


Zvoľte Upraviť.


V móde editovania kliknite na 3 bodky v pravom hornom rohu a vyberte Uložiť ako novú.


Skopírovanú akciu potom otvorte, zmeňte dátumy prihlasovania a iné potrebné údaje.