Ako zakázať zobrazovanie priebežných výsledkov prihlasovania?

Slovenčina Čeština

Účastníci prihlasovacej akcie obvykle vidia, koľko účastníkov je už prihlásených na daný cieľ.

Ak chcete túto možnosť vypnúť, zrušte zaškrtnutie políčka "Zobraziť účastníkom počas hlasovania počet prihlásených v jednotlivých cieľoch". Toto políčko je štandardne zaškrtnuté.

Informácia o priebežných výsledkoch sa nezobrazí.

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety