Prihlasovacia akcia, ktorú musí potvrdiť rodič

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak vytvárate prihlasovaciu akciu a potrebujete, aby voľbu žiaka potvrdil rodič, zaškrtnite "Vyžadovať potvrdenie rodičom".
Rodič môže voľbu potvrdiť len z rodičovského konta. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič?
Ak sa prihlasuje do EduPage žiackym kontom alebo ako neoverený rodič, takúto možnosť nemá.

Ak je prihlásenie potvrdené rodičom, vo výsledkoch sa zobrazuje zelená fajočka. Ak voľba potvrdená nie je, svieti červený trojuholník.

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety