Aký je rozdiel medzi Zmazať cieľ a Deaktivovať (zrušiť) cieľ?

Slovenčina Čeština

Mazanie cieľa môžete použiť napríklad počas prípravy prihlasovacej akcie, ak ste ho vytvorili omylom.

Pokiaľ sú na tento cieľ už prihlásení nejakí účastníci, neodporúčame týmto spôsobom zrušiť cieľ, pretože by ste stratili výsledky prihlasovania na tento cieľ.

Pokiaľ chcete zrušiť (deaktivovať) cieľ, na ktorý sú už prihlásení účastníci - napríklad nedostatočne nenaplnený seminár, postupujte podľa tohto návodu: Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety