Kde nájdem výsledky ankety?

English Slovenčina Čeština

V ľavom menu kliknite na Komunikácia a potom vyberte Prihlasovanie/Ankety.


Vyberte Spravovať akcie.


Pri ankete, ktorej výsledky si chcete pozrieť, kliknite na 3 bodky.


Zvoľte Výsledky.


Výsledky je možné pozrieť si napr. podľa cieľa v takejto podobe: