Ako prideliť právo na tlač zostáv v známkach?

Slovenčina Deutsch

Učiteľovi môže administrátor prideliť právo na tlač všetkých zostáv v známkach cez Prehľad - Používateľské práva:


Ak sa stĺpec s požadovaným modulom nenachádza v zozname, môžete ho pridať stlačením tlačidla Vybrať stĺpce: v tomto prípade "tlačiť všetky zostavy v známkach":


Administrátor môže potom učiteľovi prideliť administrátorské právo na konkrétny modul zaškrtnutím príslušného políčka.


Vtedy bude mať daný učiteľ právo na tlač všetkých zostáv v známkach.