Prestávka medzi konzultáciami

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Vytvorili ste si konzultačné hodiny/konzultačné rodičovské združenie.
Skôr ako dáte rodičom vedieť, že sa môžu prihlasovať na konzultácie, môžete si v bloku konzultácií rezervovať čas na technickú prestávku.

V okne Konzultačné hodiny kliknite na ikonu účastníkov.

V okne Rezervácia vyberte možnosť „Technická prestávka“. Zmeny uložte stlačením „Rezervovať“.

Podobne si môžete vytvoriť v konzultáciách priestor na spoločné stretnutie so všetkými rodičmi.