Ako naimportovať výsledky pozitívnych Ag samotestov z Čestného Vyhlásenia z modulu Žiadosti / Vyhlásenia

Rodičia môžu škole oznámiť výsledok o pozitívnom výsledku domáceho Ag samotestu prostredníctvom Čestného vyhlásenia o pozitivite AG samotestu a o absolvovaní izolácie.
V tomto vyhlásení rodič uvádza dátum pozitívneho Ag samotestu.
Platnosť výnimky z karantény v takomto prípade nemusí administrátor zadávať manuálne. Výsledky je možné importovať.

Prihláste sa ako administrátor a module 'Covid testovanie' kliknite na 'Importovať žiadosti / Vyhlásenia'.
O tom, či je nejaká akceptovaná a zatiaľ neimportovaná žiadosť akceptovaná v module 'Žiadosti / Vyhlásenia' vypovedá číslo nad ikonou importu:


Otvorí sa okno s údajmi žiakov, za ktorých je možné naimportovať informáciu o pozitívnom výsledku Ag testu:


V prehľade sa u daných žiakov zobrazí informácie s dátumom, do ktorého je platná výnimka z karantény.


Pozn.: Ak už bola informácia z modulu Žiadosti / Vyhlásenia naimportovaná a z nejakého dôvodu následne jej akceptovanie zrušené, údaj v module Covid testovanie je potrebné vymazať .
Ako môžem zmazať chybne zadaný údaj

Administrátor môže naimportovať Čestné vyhlásenia všetkých žiakov, triedny učiteľ vyhlásenia žiakov svojej triedy.