Ako môžem zmazať chybne zadaný údaj

Ak dôjde ku chybe pri zadávaní údajov, napr. zlý dátum testovania kloktacími sadami, nesprávny žiak, zlý typ/výsledok testu a pod., je možné údaj vymazať v sekcii 'História školy'.
Označte riadok/riadky, v ktorom je chybný údaj a stlačte 'Zmazať':


Systém sa vás opýta, či naozaj chcete údaj zmazať. Voľbu potvrďte.

V časti 'Žiaci' môžete zadať údaj znova.

Viac návodov:Covid testovanie