Ako vytlačiť potvrdenie o výsledku testu vykonaného zamestnávateľom/poverenou osobou

Potvrdenie o výsledku testu, ktorý je zamestnancovi vykonaný v priestoroch školy, môže poverená osoba vytlačiť zamestnancovi po zadaní výsledku v module Covid testovanie.

Zadajte výsledok AG testu.
Ako zadám výsledok Ag/PCR testu?

Pre tlač potvrdenia označte zamestnanca, ktorému chcete potvrdenie pripraviť a kliknite na 'Vytlačiť'.


Zvoľte potvrdenie podľa výsledku testu - negatívny/pozitívny.


Potvrdenie sa vygeneruje k aktuálnemu dňu. Ak je to potrebné, dátum je možné pred tlačou zmeniť.


Cez 'Náhľad tlače' môžete potvrdenie o výsledku vytlačiť alebo uložiť vo PDF formáte.

V prípade rovnakého výsledku testu je možné potvrdenie vytlačiť viacerým zamestnancom naraz .